Košare za pranje tanjura

Košare za pranje tanjura

Košare za pranje tanjura Košare za pranje tanjura Košare za pranje tanjura

- dim. 50x50cm
- kapaciteta:
  18 tanjura promjera 25,4cm ili
  12 tanjura promjera 30,5cm ili
  27 tanjura promjera 19cm ili
  9 poslužavnika 36x46cm