Termokontejner za pića

Termokontejner za pića

Termokontejner za pića Termokontejner za pića Termokontejner za pića Termokontejner za pića Termokontejner za pića

- koriste se za transport, održavanje i posluživanje hladnih ili toplih pića
- svi modeli sa špinom, osim jednog modela koji se koristi za tekuću hranu
- kapacitet: 3.8, 9.4, 10.4, 18, 19.9, 39.7, 44.5 litara
- kapacitet termokontejnera za tekuću hranu 12,7 litara