Organizer

Organizer

Organizer Organizer Organizer

- izrađen od polietilena
- kapaciteta 6, 8, 9 ili 12 posuda
- postavlja se na ravnu površinu ili se montira na zid
- pojedina posuda može držati do 4,5kg