GN posude i poklopci polipropilen

GN posude i poklopci polipropilen

GN posude i poklopci polipropilen GN posude i poklopci polipropilen GN posude i poklopci polipropilen GN posude i poklopci polipropilen GN posude i poklopci polipropilen GN posude i poklopci polipropilen

za korištenje pri temp. -40/+70'C
boja: djelomično providno
dodatna opcija: ocjeđivač za sve veličine GN posuda
 
GN 1/1 dubine 10cm, kap. 13lit
GN 1/1 dubine 15cm, kap. 19,5lit
GN 1/1 dubine 20cm, kap. 25,6lit
 
GN 1/2 dubine 10cm, kap. 5,9lit
GN 1/2 dubine 15cm, kap. 8,9lit
GN 1/2 dubine 20cm, kap. 11,7lit
 
GN 1/3 dubine 10cm, kap. 3,6lit
GN 1/3 dubine 15cm, kap. 5,3lit
 
GN 1/4 dubine 10cm, kap. 2,5lit
GN 1/4 dubine 15cm, kap. 3,7lit
 
GN 1/6 dubine 10cm, kap. 1,5lit
GN 1/6 dubine 15cm, kap. 2,2lit
 
GN 1/9 dubine 10cm, kap. 0,85lit
 
Modeli poklopaca:
- ravan poklopac
- poklopac s ručkom
- poklopac s ručkom i otvorom za pribor
- djelomično providan poklopac